Gunnar Nakken (48) ble nylig utnevnt til Statoils nye plassjef i Bergen. Viktigere er hans ansvar for Drift Vest som representerer omtrent halvparten av selskapets produksjon på norsk sokkel, skriver Bergens Tidende.

Rundt seg på Sandsli har han nå rundt 2800 årsverk, mens tallet var omtrent 3300 for bare tre år siden. Det inkluderer både innleide og Statoil-ansatte.

Hele konsernet har de siste tre årene tatt ned bemanningen med rundt 4000 årsverk til omtrent 21.000 årsverk.

Vil rekruttere flere til havs

Nakken tror likevel ikke at krympingen er en trend som vil fortsette i samme tempo til hele næringen snart er borte. Tvert imot tror han Statoil vil måtte rekruttere flere oljearbeidere til havs frem mot 2019.

Det skyldes først og fremst at feltene Gina Krog, Aasta Hansteen og Johan Sverdrup alle kommer i produksjon i løpet av de tre nærmeste årene. Men også at selskapet forventer å kunne realisere nye muligheter som følge av det pågående forbedringsarbeidet på norsk sokkel.

Han understreker at det slett ikke bare er de nye feltene som skaper ny aktivitet utover den rene driften knyttet til olje- og gassproduksjonen.

Det er nesten hele tiden små og store endringsprosesser knyttet til alle de store, mer modne feltene som samlet beløper seg til betydelige milliardbeløp. Det innebærer store leveranser innenfor boring, drift, vedlikehold og modifikasjoner.

– Ingen nedbygging

Bergens nye Statoil-sjef tror ikke på noen betydelig nedbygging av oljeindustrien som følge av press fra lavere priser og Parisavtalen.

– Å nå klimamålsettingene vil være krevende, men i Statoil er vi klare på at vi skal være en del av løsningen for å nå Parisavtalen.

Les også:

– For å holde nivået oppe må vi innen 2025 fornye halvparten av dagens olje- og gassproduksjon. Det vil bety mye aktivitet ut fra Bergen og Hordaland fremover, sier Nakken.

30 prosent

Ifølge Nakken kan ikke verden klare seg uten en betydelig olje- og gassproduksjon i flere tiår fremover, om ikke hele verdens energiforsyning skal bryte sammen.

Han sier at petroleumsproduksjonen i dag står for i overkant av 25 prosent av de samlede norske klimagassutslippene.

– Innen 2020 skal vi redusere disse utslippene tilsvarende 30 prosent av den norske bilparken, mens vi innen 2030 skal ta utslippene ned med 90 prosent av bilparken. Mye av dette vil bli tatt gjennom endringer i driften av våre installasjoner til havs, sier Nakken.

 

Les hele artikkelen på bt.no.