– Jeg skal være veldig tydelig på det punktet, det er en myte. Og jeg håper vi snart tar knekken på den myten, sier Nylund til Aftenbladet om det å plugge brønner på norsk sokkel for å skape aktivitet.

Plugging av brønner har i økt grad i løpet av den mer enn to år lange oljekrisen blitt trukket fram som et virkemiddel for å holde rigger i aktivitet og sikre arbeidsplasser.

Seneste på mandag, da Senterpartiets Geir Pollestad, uttalte til Aftenbladet at blant annet det å plugge brønner, er mye viktigere nå for oljenæringen enn diskusjonen om en mulig åpning av nye leteområder i Lofoten og Vesterålen.

Også Arbeiderpartiets Torstein Tvedt Solberg trakk i et intervju med NRK fram plugging av brønner i Nordsjøen som noe det er behov for.

– Ikke langsiktig

Dette er ikke et langsiktig tiltak, mener Nylund. Han sier at tvert imot, vil dette føre til at vi mister verdier.

Nylund sier at Statoil har rundt 1260 brønner som de opererer. Av disse er det 520 brønner som de kan bruke rigg på.

– Men det er bare det at de brønnene som skal plugges, de plugges. Det er sånn at det er greit å ha noen brønner å produsere fra. Og det er mange brønner som ikke blir brukt akkurat nå, men som vil bli boret opp igjen for å ta opp reserver i framtiden.

– Vi må åpne opp

Nylund forklarer at dersom en brønn først er plugget, må du begynne forfra igjen.

– Fra et industrielt ståsted, er ikke dette med plugging en tematikk. Det skaper kanskje kortsiktig aktivitet og sysselsetting, men det er ikke verdiskapende.

Stortingsrepresentant fra Høyre Sveinung Stensland mener at det er oppsiktsvekkende at ledende politikere fra Ap og Sp «er så passive på vegne av vår viktigste næring».

– Vi skal altså plugge igjen oljebrønner for å komme oss gjennom utfordringene i bransjen. Dette vitner om lite fremtidstro og bransjeinnsikt. De burde lytte mer til oljenæringen om hva som virkelig trenges, sier han til Aftenbladet.

– Oljebransjen vil være vår viktigste næring i tiår fremover. Da må vi ikke snakke om å plugge igjen, vi må åpne opp.