Det viser dokumenter Sysla Offshore  har fått tilgang til.

Ifølge en presentasjon Statoil har holdt for Petroleumstilsynet, vil en rask utvikling av funnet fra 2015 styrke økonomien i Aasta Hansteen-utbyggingen og sørge for at Statoil redusert investeringene ved å utnytte lave priser i leverandørindustrien.

Feltet er planlagt som en tilknytning til Aasta Hansteen-plattformen.

Fakta
  • Aasta Hansteen (tidligere Luva) i Norskehavet ligger på 1300 meters dyp i Vøringområdet, 300 kilometer fra land.
  • Ressursene vil være krevende å hente ut fordi funnet ligger langt fra land og utenfor etablert infrastruktur.
  • Feltet skal driftes fra Harstad. Planlagt oppstart er i 2018.

 

Ifølge presentasjonen vil en slik hurtigutbygging gi investeringer i perioden 2017-2019.

– Det stemmer at vi ser på et prosjektutviklingsløp med rask fremdrift. Men det er tidlig i prosjektplanleggingen, og det er ikke tatt noen beslutninger enda, sier informasjonssjef Morten Eek i Statoil .

Statoil anslår volumene i Snefrid Nord til å være i størrelsesorden 31-57 millioner fat utvinnbare oljeekvivalenter, noe som øker ressursgrunnlaget for Aasta Hansteen feltutbyggingsprosjekt med rundt 15 prosent.

Saken ble først omtalt i Upstreamonline.