Derfor har selskapet søkt Olje- og energidepartementet om utsettelse av neste beslutning for Snilehorn slik at denne kan samkjøres med beslutningen for Njord Future, som etter planen kommer i løpet av årets første kvartal.

Det skriver Offshore.no.

Utbyggingsplan i 4. kvartal

«Tidspunktet for innsending av PUD (utbyggingsplan, red.anm.) for Snilehorn vil sammenfalle med endret eller evenutelt ny PUD for Njord gjennom prosjektet Njord Future i Q4 2016. Eventuelle endringer i Njord Future vil også påvirke Snilehorn», skriver Statoil i søknaden til OED.

Selskapet understreker at flere konsepter fortsatt vurderes, men at subseatilknytning til Njord er «basisplanen».

Produksjon i 2019

Forberedelse for tilknytning av Snilehorn til Njord A vil ifølge Statoil skje i den perioden Njord A ligger til land (2016-2019) for å forsterke skroget, og oppstart av produksjon av Snilehorn planlegges når Njord A er tilbake på feltet, i fjerde kvartal 2019.

Offshore.no skrev i forrige uke at også VNGs Pil-funn vurderes knyttet til Njord A-plattformen.

Teknisk Ukeblad har meldt at Statoil i verste fall kan bli tvunget til å skifte ut både Njord A og Njord B og at dette, i verste fall, kan stenge ned feltet i seks år. En slik utsettelse vil dermed kunne ramme både Pil- og Snilehorn-utbyggingene.