Dermed går Statoil likevel videre med prosjektet, som i fjor ble utsatt på grunn av manglende lønnsomhet.

Sammen med partnerne ExxonMobil og Eni, har Statoil nå valgt konsept for utbyggingen av Trestakk. Investeringsestimatene er redusert med 30 prosent, skriver Offshore.no.

Nå legges det opp til en investeringsbeslutning i løpet av 2016.

“Brudd på petroleumsloven”

Offshore.no har tidligere skrevet at Statoils utsettelse av Trestakk ble ansett som et «brudd på petroleumsloven».

– I hvilken grad har presset fra myndighetene påvirket denne avgjørelsen?

– Vi har hatt en konstruktiv dialog med myndighetene og samtidig jobbet hardt for å forenkle konseptet og få ned kostnadene slik at dette blir et lønnsomt prosjekt, sier informasjonssjef Morten Eek i Statoil til Offshore.no.

Les også: Dokumentet som viser at Statoil trosser myndighetene

– Hva er balanseprisen for utbyggingen?

– Det kan jeg ikke kommentere, men vi ville ikke gått videre med prosjektet dersom vi ikke trodde det var lønnsomt på lang sikt. Vi tar ikke våre investeringsbeslutninger basert på dagens oljepris, sier Eek.

75 millioner fat

Trestakks utvinnbare reserver er beregnet til om lag 50 millioner fat olje og 2 milliarder kubikkmeter gass, noe som tilsvarer 75 millioner fat oljeekvivalenter.

Etter planen skal feltet bygges ut med fem havbunnsbrønner som knyttes til produksjonsskipet Åsgard A.

– Det er gledelig at selskapene nå har valgt utbyggingsløsning for Trestakk, og dermed tatt et viktig skritt mot en ny utbygging i Norskehavet. Med en ramme på ni milliarder vil dette prosjektet få stor betydning også i Midt-Norge. Det vil gi sysselsetting og betydelige oppgaver for konkurransedyktige leverandører med ledig kapasitet, sier Olje- og energiminister Tord Lien (FrP) i en kommentar.

Feltet ligger 25 kilometer sørvest for Smørbukk Sør i Norskehavet.

– Beslutningen reflekterer at det nytter å gjøre noe med å øke effektiviteten og redusere utbyggingskostnadene. Det er nok et eksempel på at mindre funn kan bygges ut lønnsomt ved bruk av eksisterende felt. At en lykkes på dette området er viktig for norsk sokkel framover, sier Lien.