Statoil har terminert kontrakten med Stena Don, som jobber på Troll-feltet.

Dette skriver Safe på sine nettsider.

Riggen hadde kontrakt til februar neste år, men nå går den av kontrakt og blir ledig fra november.

– Trist beskjed å få, nå får vi gjøre det beste ut av en vanskelig situasjon, sier leder i SAFE i Stena, Stig-Rune Refvik til egne nettsider.

– Beskjeden vi har fått fra bedriften er at oppdragsgiver Statoil ikke har boreprogram for riggen etter at den pågående boreoperasjonen avsluttes i begynnelsen eller midten av november. Det ligger derfor an til at riggen må gå i opplag i påvente av ny kontrakt. Trøsten er at Stena Don har meget god ”karakterbok”,  og vi håper derfor at tiden i opplag blir forholdsvis kort, sier Refvik.

Det er 180 ansatte som blir berørt av termineringen.

– Det er for tidlig å si hva som skjer, men vi håper jo at det skal være mulig å finne solidariske ordninger, slik at de ansatte beholdes i selskapet, og at riggen kan være operativ igjen på kort varsel. Riggen var gjennom en 5-års klassing for knapt et år siden. Samtidig har Stena Drilling investert i tipp topp moderne utstyrspakke. Selv investeringer på trolig nærmere 1,5 milliarder gir ingen garanti, men viser at Stena Drilling har tenkt å holde Stena Don i markedet, framholder Refvik.

Statoil bekrefter på sine nettsider kanselleringen:

«Kanselleringen trer i kraft etter ferdigstillelse av pluggeaktivitet på Troll-feltet, i begynnelsen av november. Etter dette var Stena Don forpliktet til Fram-lisensen, som ikke har arbeidsprogram å benytte riggen til. Statoil har heller ikke øvrige aktiviteter å benytte den ledige kapasiteten til», skriver Statoil.