Oljeselskapet er ferdig med sin gransking av hendelsen på Stureterminalen, og er kommet fram til at sikkerheten sviktet på flere punkter. Hendelsen ble klassifisert med høyeste alvorlighetsgrad, rød.

Hendelsen fant sted onsdag 12. oktober. En 17 år gammel skoleelev ble kritisk skadd i en gasslekkasje på Stureterminalen i Øygarden. Totalt seks personer ble sendt til sykehus etter å ha pustet inn den giftige gassen hydrogensulfid.

Mulig dødsfall

Statoils egen granskingsrapport konkluderer med at under andre omstendigheter kunne lekkasjen ført til dødsfall.

– Innsatsen til personellet bidro høyst sannsynlig til at hendelsen ikke fikk et mer alvorlig utfall, men granskingen viser at sikkerheten for de ansatte ikke ble tilstrekkelig ivaretatt denne oktoberdagen, sier konserndirektør for markedsføring, midtstrøm og prosessering, Jens Økland.

En av de fem personene ble kritisk skadet, en ble alvorlig skadet og tre lettere skadet. Alle de fem involverte kom fra hendelsen uten varige skader og er tilbake i sitt vanlige virke, melder Statoil.

– Konklusjonene i rapporten danner grunnlag for både strakstiltak og mer langsiktige tiltak på Sture. Dette vil igjen gi læringseffekt og erfaringsoverføring til øvrige landanlegg i selskapet, sier Lars Rosenløv, direktør for landanleggene i Statoil i en pressemelding.

Flere årsaker

Rapporten peker på flere bakenforliggende årsaker til hendelsen:

  • Forhold knyttet til manglende risikoforståelse
  • Manglende styring av kompetanse og beredskap
  • Sviktende barrierer i forbindelse med inspeksjon av H2S-reaktoren.

H2S-reaktoren fungerer som et renseanlegg for produsert vann og ballastvann, og er bygget som en 14 meter høy beholder i betong med et kort ventileringsrør på toppen.

– Ikke tilfreds

Statoil er samtidig ferdig med granskingen av røykutvikling og brann på Statfjord A 16. oktober.

– Vi er ikke tilfreds med at vi i høst hadde flere alvorlige hendelser. Det er viktig for oss å gå grundig gjennom alle forhold ved hendelsene for å sikre at læring er med på å forbedre sikkerheten, sier Jannicke Nilsen, konserndirektør for sikker og effektiv drift.

Artikkelen oppdateres.