I september i fjor ble det klart at Njord A-plattformen har alvorlige svakheter. Da hadde produksjonen stått siden juli på grunn av etter inspeksjonsarbeid. Dette avdekket at understellet er overbelastet og at bjelker trenger å forsterkes.

Nå satser Statoil på å starte produksjonen av olje og gass igjen i juli. Da skal Njord A-plattformen være i drift i nesten to år, før den taues til land i 2016. Så skal Statoil avgjøre om skroget lar seg reparere, om det må bygges nytt skrog, eller om en helt ny plattform må bygges.

Som planlagt

Informasjonssjef Ørjan Heradstveit i Statoil forteller at produksjonen fra Njord A skal i gang igjen i juli.

– Arbeidet med forsterkninger går som planlagt. Samtidig pågår prosjektet Njord Future, hvor vi skal finne den optimale løsningen for gjenværende ressurser i feltene Njord og Hyme, og for nye funn i området, sier han.

Hvilken løsning som velges, vil også avgjøre når produksjonen kan være i gang igjen. Med ny plattform vil det ikke skje før i 2021, etter Statoils beregninger.

Sen varsling

Njord A-plattformen ble bygget etter nye krav for å få ned kostnadene på sokkelen på 90-tallet, og begynte produksjonen i 1997. Problemene med skroget ble oppdaget i 2012, da det ble avdekket bulker i dekket. Statoil satte i gang undersøkelser for å finne årsaken, og resultatet viste at det var store svakheter med styrken på dekket.

Statoil har hatt flere problemer på Njord-feltet. I november 2010 fant Statoil flere mistenkelige groper på havbunnen. Prøver av sedimenter tydet på lekkasje fra en injeksjonsbrønn – en avfallsbrønn med blant annet borevæske. Senere viste det seg at 3425 tonn kjemikalier hadde lekket til havbunnen.

Først i mai 2013 ble funnene registrert i Statoils interne system – og Miljødirektoratet ble først varslet i juni samme år, over to og et halvt år etter at Statoil selv fattet mistanke.

– Inge sammenheng

Informasjonssjef Heradstveit i Statoil avviser at det er en sammenheng mellom den tekniske tilstanden til Njord A-plattformen og utslippet fra injeksjonsbrønnen som ble oppdaget i 2010.

– Nei, det er ingen sammenheng mellom integriteten på plattformen og utslippet. Det har vi beklaget, og er viktig for å lære maksimalt av, så det ikke skal skje igjen.

 

Les hele saken på aftenbladet.no