Lørdag startet Statoil opp olje- og gassproduksjonen på Njord A-plattformen i Norskehavet.

Da hadde produksjonen har vært stengt ned siden i fjor sommer etter at inspeksjoner avdekket behov for å forsterke plattformkonstruksjonen.

– Vi har forlenget levetiden på Njord-feltet ved å øke utvinningen fra Njord-reservoaret, og ved å finne mer olje og gass i området. Njord A-plattformen har vært med oss hele tiden, og vi er opptatt av å sikre at plattformkonstruksjonen tåler belastningene den blir utsatt for, sier produksjonsdirektør Arve Rennemo i Statoil i en pressemelding. 

Fakta
  • Njord var en marginal feltutbygging med sterkt fokus på lave kostnader og rask gjennomføring.
  • Plattformen vil ikke være i stand til å produsere fram til 2022, som er den eksisterende tekniske levetiden for installasjonen.
  • Prosjektet Njord Future er derfor igangsatt for å sikre en langsiktig løsning for optimal ressursutnyttelse av Njord-området. Det er betydelig gjenværende ressurser i området og det legges nå planer for å utvinne disse enten ved hjelp av en ombygget Njord A-plattform eller ved bygging av en helt ny plattform.

Kilde: Statoil

Taues til land i 2016

Konstruksjonen er blitt betydelig forsterket gjennom arbeid som har blitt utført gjennom vinteren og våren. Dette arbeidet har hovedsakelig bestått av å forsterke primærdragere med stivere, og øke lengden på sekundærdragere under plattformen.

På lengre sikt er det planer om å styrke plattformen ytterligere for å kunne gjennomføre framtidige boreoperasjoner og gi økt levetid på Njord-feltet.

– Njord A skal produsere olje og gass fram til sommeren 2016. Da vil vi ta den til land for ytterligere oppgraderinger slik at vi også kan ta i bruk boreanlegget ombord, og ruste den opp for flere gode år i tjeneste på norsk sokkel, sier Rennemo i pressemeldingen.

Avdekket bulker i dekket

Statoil har også studier på gang for å vurdere hvordan Njord-området og området ved Haltenbanken i Norskehavet skal utvikles videre. Njord A-plattformen har vært i produksjon siden 1997.

Njord A-plattformen ble bygget etter nye krav for å få ned kostnadene på sokkelen på 90-tallet, og begynte produksjonen i 1997.

Problemene med skroget ble oppdaget i 2012, da det ble avdekket bulker i dekket. Statoil satte i gang undersøkelser for å finne årsaken, og resultatet viste at det var store svakheter med styrken på dekket.