Statoil har tidligere forpliktet seg til å ha fire rigger i drift på Troll-feltet så lenge det er samfunnsøkonomisk lønnsomt.

Men nå dropper selskapet én av riggene. Med velsignelse fra myndighetene.

– Stena Don vil ikke bli erstattet etter endt kontrakt. Dette er omforent med OED og OD. Bakgrunnen for dette er at vi har oppnådd en betydelig forbedring i boreeffektivitet på Troll de senere år, sier informasjonssjef Ola Anders Skauby i Statoil.

Tre rigger på feltet

Selskapet har tre rigger på langtidskontrakter i Troll-området: Songa Endurance, Songa Equinox, og COSL Promoter.

Tross reduksjonen; Statoil planlegge å bore omtrent like mange reservoarmeter med tre rigger i 2017 som det ble boret med fire rigger i 2015 og som er planlagt boret i 2016. Dette ligger også til grunn for at selskapet har fått grønt lys for å droppe én av riggene.

Må rapportere hvert kvartal

Myndighetene vil følge nøye med og forsikre seg om at dette også blir fulgt opp i praksis.

«Operatøren må ved utgangen av hvert kvartal i 2017 gi en status til Olje- og energidepartementet om hvor mange reservoarmeter som har blitt boret og hvorvidt forutsetningen om boreeffektivitet med tre rigger er oppnådd. Hvis denne forventningen viser seg ikke å holde, vil problemstillingen om riggdekning på Troll igjen tas opp til vurdering», skriver Olje- og energidepartementet i et brev til Statoil.

– Dreneringsstrategien på Troll ligger fast, og vi ser ut til å få et meget godt år med hensyn til produksjon av både olje og gass. Troll olje ligger an til å bli Norges største oljeprodusent for fjerde året på rad, og vi er gitt økt gasstillatelse på totalt 33 G Sm3 for gassåret oktober 2016-oktober 2017, sier Skauby.