Partnerskapet i Johan Sverdrup har besluttet videreføring (DG2) av fase 2 prosjektet.

Dermed jobber selskapene videre mot endelig investeringsbeslutning (DG3) i andre halvår 2018.

Fakta

Johan Sverdrup fase 2

  • Omfatter utvikling av ytterligere en prosessplattform til feltsenteret + satelittområdene Avaldsnes, Kvitsøy og Geitungen, samt kraft fra land til Utsirahøyden 2022.
  • Passert beslutning om videreføring DG2.
  • Investeringsbeslutning (DG3) og innlevering av plan for utbygging og drift: Andre halvår 2018.
  • Investeringsestimat: 40 – 55 milliarder kroner
  • Break-even: Under 30 dollar per fat
  • Produksjonsoppstart 2022

Kilde: Statoil

Statoil beregner de samlede investeringene i fase 2 til mellom 40 og 55 milliarder kroner. Det er en halvering av kostnadene som ble skissert da Plan for utbygging og drift (PUD) ble levert for fase 1.

Det betyr at prosjektet nå er lønnsomt selv med en oljepris under 30 dollar per fat.

Nye kontrakter

I forbindelse med beslutningen om videreføring, deler Statoil ut såkalte FEED-kontrakter (front-end, engineering, development) til:

  • Prosessplattform, Aker Solutions
  • Stålunderstell, Kværner
  • Kraftforsyning fra land, Siemens

Aker Solutions skriver i en melding at mer enn 250 ansatte i Oslo og Stavanger vil være involvert i dette arbeidet.

Verdien på denne kontrakten er på 300 millioner kroner, skriver Aftenbladet.

Arbeidet Kværner skal stå for vil bli gjennomført av selskapets spesialiserte ingeniørgruppe for stålkonstruksjoner. Denne kontrakten har en verdi på rundt 6 millioner kroner.

– Når vi jobber med Johan Sverdrup må vi tenke i et generasjonsperspektiv. Sammen med partnere og myndigheter har vi nå en plan for fase 2 som maksimerer verdiene for samfunnet, industrien og rettighetshaverne, sier Kjetel Digre, prosjektdirektør for Johan Sverdrup, i en pressemelding.

– Leverandørene i Johan Sverdrup-utbyggingen har demonstrert vilje og evne til å utvikle gode løsninger sammen med oss. Bidragene har vært helt sentrale for de forbedringene vi har oppnådd så langt. Det er gledelig å se at dette er en trend som videreføres i de tildelte FEED-kontraktene. Og vi ser at norske leverandører er konkurransedyktig i et internasjonalt marked, sier Digre.

– Gledelig

Olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp) er glad for at norske aktører får de nye Sverdrup-kontraktene.

– Utbyggingen av Sverdrup-feltet gir rike muligheter for norske leverandørbedrifter. Mange av kontraktene som allerede er tildelt har gått til leverandører i Norge. Det er gledelig å se at denne trenden fortsetter ved dagens tildeling. Gjennom å levere de beste løsningene for oljeselskapene vil leverandørindustrien blomstre i tiår framover. At leverandørene lykkes også framover er viktig for titusenvis av arbeidsplasser, for kompetansen i næringen og den langsiktige verdiskapingen fra våre store olje- og gassressurser, uttaler Søviknes.