Statoil har de siste tre årene funnet betydelige mengder olje i Krafla-området i Nordsjøen.

Selskapet har tidligere hatt suksess med sine hurtigutbygginger, men gikk etterhvert tom for feltnære pytter som enkelt kunne knyttes til eksisterende infrastruktur.

Statoil har også vurdert en slik løsning for Krafla-oljen. Men dette prosjektet er nå lagt på is.

– Vi har i samarbeid med partnere tidligere studert en mulig løsning i form av hurtigutbygning med produksjonsoppstart i 2018/19. Dette basert på funn i Krafla-strukturene. Den løsningen viste seg ikke å være gjennomførbar, blant annet på grunn av manglende prosesseringskapasitet for gass på Oseberg, som er den naturlige vertsplattformen, sier informasjonssjef Ola Anders Skauby i Statoil til Offshore.no.

Før årets borekampanje var det påvist mellom 140 og 220 millioner fat i dette området, og årets brønner har gitt mellom 18 og 43 millioner fat ekstra.

Den mest sannsynlige utbyggingsløsningen er fortsatt en tilknytning til Oseberg, men også en selvstendig utbygging skal være et alternativ.

– Vi fortsetter å jobbe med forskjellige mulige utbyggingsløsninger. Disse kan ha ulike gjennomføringsplaner og produksjonsoppstart. Vi er optimistisk med tanke på å modne fram et godt prosjekt, sier Skauby.