Statoil fikk en bot på 30 millioner kroner etter at en brønn løp løpsk på Gullfaks C-plattformen i 2010. Petroleumstilsynet (Ptil) sa etterpå at gasslekkasjen kunne utviklet seg katastrofalt.

– Vi har ikke hatt en så alvorlig brønnkontrollhendelse på seks år, og vi har gjort mye etter Gullfaks i 2010, sier Margareth Øvrum, konserndirektør for teknologi, prosjekter og boring til Aftenbladet.

På en pressekonferanse på Forus fredag, gikk hun gjennom gasslekkasjen på boreriggen Songa Endurance på Troll-feltet 15. oktober i fjor.

Statoils interne gransking konkluderer med at den i verste fall kunne medført tap av menneskeliv dersom sikkerhetsutstyret ikke hadde fungert slik det skulle.

Statoil kategoriserer alle uønskede brønnhendelsene. Songa-hendelsen var rød, som er den mest alvorlige graden.

– Vi er ikke gode nok, konkluderer Øvrum.

Oppdaget ikke rust

Hydrogenlekkasjen på Mongstad 25. oktober i fjor, var i likhet med gasslekkasje på Troll-feltet 10 dager tidligere, en av de mest alvorlige hendelsene i Statoil de siste årene.

Lekkasjen oppsto under arbeid med overflatevedlikehold i en del av anlegget på Mongstadraffineriet. 600 ansatte ble evakuert. Ingen ble skadet, men granskingen konkluderer med at liv kunne gått tapt.

– Vi erkjenner, basert på funn og basert på den alvorlige hendelsen, at den risikovurderingen vi tok og den risikoforståelsen vi har hatt, har gjort at vi har vi har prioritert feil, sier Jens Økland, konserndirektør for markedsføring, midtstrøm og prosessering.

Les hele saken på aftenbladet.no (abo.)