Onsdag la det statlige oljeselskapet Petoro fram årsresultatet for 2016. Som følge av lave olje- og gasspriser falt selskapets overføringer til staten med 30 prosent, fra 94 milliarder i 2015 til 66 milliarder.

I 2012 var tilsvarende tall 147 milliarder kroner. Dermed er statens inntekter fra de direkte eierandelene på norsk sokkel mer enn halvert siden 2012.

– Jeg skulle naturligvis ønske at prisene på olje og gass var høyere og at vi kunne overføre mer penger. Samtidig synes jeg 66 milliarder er et godt resultat å levere i noe mange så på som et kriseår, sier Petoro-sjef Grethe Moen.

Hun mener likevel at Petoro har gjort det selskapet kan for å holde inntektene så høye som mulig.

– Gitt de lave prisene er det vanskelig å si at vi kunne gjort så mye for å bedre selve kontantstrømmen. Vi kan påvirke regulariteten i driften og kostnadsnivåene, og der har vi hatt gode resultater. Så er det vår oppgave å legge til rette for at overføringene til staten kan opprettholdes på et høyt nivå på lang sikt, sier Moen.

Fakta

Petoro

  • passer på statens direkte andeler i olje- og gassvirksomheten, som utgjør en tredjedel av Norges olje- og gassreserver. Eierandelene kalles «Statens direkte økonomiske engasjement» (SDØE).
  • Petoro ble vedtatt etablert i Stortinget 26. april 2001, og er et statlig aksjeselskap.
  • Hovedoppgaven er tredelt: Ivareta statens deltakerandeler i olje og gass. Overvåke Statoils avsetning av olje og gass produsert fra statens andeler og føring av regnskap for staten.

Må kutte mer

Petoro-sjefen mener det er grunn til å berømme bransjen for kuttene som er gjort de siste årene. I presentasjonen viste hun blant annet til at feltkostnadene i fjor ble redusert med ytterligere 12 prosent sammenlignet med 2015.

-Jeg er imponert over det som er gjort. At vi har fått til så mye på to år, er det beste beviset på at vi kan bli enda bedre.

-Hvor mye gjenstår?

-Det avhenger litt av oljeprisen og utviklingen i markedet, men jeg tror det gjenstår ganske mye hvis vi skal bli en effektiv industri.

Stabile investeringer

Totalproduksjonen i 2016 var på 1,040 million fat oljeekvivalenter per dag. Det er 3 prosent lavere enn året før. Nedgangen skyldes i hovedsak lavere gassproduksjon.

Investeringene i 2016 var 28 milliarder kroner, samme nivå som året før.