Songa Dee på slep ut fra Hanøytangen. Arkivfoto: Camilla Aadland

Songa Offshore reduserer underskuddet

Gamle rigger i opplag preger resultatene til riggselskapet, som venter ”historisk lav” aktivitet i Nordsjøen fremover.

I fjerde kvartal 2016  hadde Songa Offshore inntekter på 187 millioner dollar, mot 159 millioner dollar i samme periode året før. Underskuddet er redusert fra 158 millioner dollar i fjerde kvartal 2015, til 36 millioner dollar.  Hele 2016 endte med et underskudd på 47 millioner dollar – mot 470 millioner dollar i 2015.

Brutto driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) ble på 097 millioner dollar, mot 103 millioner dollar i tilsvarende periode året før.

– Vi er fornøyd med å kunne rapportere om nok et driftsmessig solid kvartal, hvor vi har hatt gode oppetider på Cat D-riggene, uttaler konsernsjef Bjørnar Iversen i børsmeldingen.

Songa skrev ned verdier for 26,7 millioner dollar. Dette er primært tilknyttet Songa Dee og Songa Trym, to av de eldre riggene som i dag ligger i opplag.

Kutter i suspensjon for Songa Enabler

Der sier han også at han er fornøyd med at Statoil har aksellerert oppstarten for Songa Enabler fra suspensjon fra 1. april til tidlig mars, og at de ser frem til å ha alle fire CAT D-rigger på operasjonell rate igjen.

– Gjennom kvartalet har vi også forlenget forfallet på usikret gjeld, noe som bedrer 2018-likviditeten betydelig.

Vet ikke om riggkjøper gjør opp for seg

I tillegg skrev Songa Offshore ned 18,1 millioner dollar i finanspostene som «reflekterer økt risk tilknyttet utestående beløp» som Opus Offshore skylder Songa etter salget av Songa Mercur og Songa Venus-riggene, melder E24.

Songa Offshore solgte de to riggene i 2014 for 200 millioner dollar (1,7 milliarder kroner med dagens kurs), men fikk bare halvparten i kontantbetaling når transaksjonen ble gjennomført. Riggene skulle nemlig driftes av et felleseid selskap, og Songa skulle få betale resten gjennom forskjellige mekanismer som varierte med hvor mye penger riggene tjente.

Opus Offshore i Singapore sliter med økonomiske problemer, og på grunn av usikkerheten vet ikke Songa om de får betalt de om lag 250 millioner kronene som Opus skylder dem. Derfor skriver de ned halvparten av fordringen nå, forklarer finansdirektør Jan Rune Steinsland i Songa Offshore til E24.

Les hele  kvartalsrapporten her.