Selskapet har fra før blitt hardt rammet av oljenedturen og nå må det si opp enda flere.

Sysla Offshore har fått tilgang til informasjon som viser at det blir kalt inn 42 personer til drøftelsesmøter i denne omgang. Dette er 10 forpleiningssjefer, 7 kokker og 25 renholdsoperatører.

Det er ikke ventet at alle disse mister jobben.

Fakta

Sodexo

  • Leverer tjenester til kunder i offentlig og privat virksomhet.
  • Innen olje- og gassindustrien sørger selskapet for blant annet kantine- og renholdsdrift offshore og på land.
  • Den norske virksomheten er underlagt et internasjonalt gigantkonsern med 420.000 ansatte i 80 land. Rundt 20 milliarder euro i totalinntekter.

 

Vi anslår at det kan bli cirka 35 oppsigelser i denne runden, sier administrerende direktør Jan-Øyvind Jørgensen.

Utfordrende 2017

Bakgrunnen til de nye kuttene er at West Elara går av kontrakt i løpet av februar neste år.

Selskapet forventer ingen umiddelbar bedring i 2017 og må derfor si opp ansatte.

– Ut fra prognoser ser vi at 2017 blir utfordrende, skriver Jørgensen i en e-post.