For avdelingen i Norge falt inntektene fra 600 millioner kroner i 2015 til cirka 350 millioner kroner i 2016.  Likevel ble resultatet drøyt 677.000 kroner i pluss, mot et underskudd på 23,6 millioner året før.

Fakta

NORISOL 

  • Grunnlagt i Danmark i 1977 av Bent Mortensen
  • Hovedkontor på Sola i Rogaland og i Skien i Telemark
  • Flere avdelinger i Danmark og Sverige
  • Har også kontor i Kristiansand, Drammen, Egersund og Aberdeen
  • Leverer ISO-tjenester (isolering, stillas og overflatebehandling) til olje- og gassindustrien, skipsverft, raffinerier og kraftverk
  • Eies i dag av Dansk Erhvervsinvestering, Maj Invest og Mogens de Linde

– De positive tallene skyldes at vi er blitt betydelig bedre til å optimere prosjektene våre. Vi har fokus på lønnsomhet fremfor omsetning, og vi har skjerpet vår risikostyring. Resultatene er hovedsakelig drevet av fremgang i Danmark innen industri og marine segmenter. I Norge ser vi noe fremgang, men olje- og gassmarkedet er fortsatt vanskelig, sier Carsten Hoeck, administerende direktør i Norisol til Sysla Offshore. 

Færre ansatte 

Også på konsernnivå snudde Norisol minus i 2015 til pluss i 2016, både på drift og bunnlinje.

– Konsernomsetningen falt med nesten 300 millioner danske kroner i forhold til 2015. Det skyldtes til dels et fall i den norske omsetningen som resultat av et presset offshoremarked. En del kontrakter i Norge gikk med tap, men disse kontrakter er vi kommet ut av nå. Vi har også gjort kostnadsbesparende tiltak, som som blant annet har betydd en nedgang i antall ansatte . Dette sammen med bedre prosjektstyring har forbedret resultatet.

Ved utgangen av 2016 hadde Norisol 255 ansatte. Tallet er fallende, ettersom selskapet har avsluttet kontrakter,  samt har et par kontrakter som utløper innen kort tid. 

Sikret nye kontrakter

Norisol har sikret flere nye kontrakter, men Hoeck ønsker ikke å kommentere detlajer rundt disse.

– Men vi har inngått en kontrakt med ExxonMobile, et selskap vi er veldig glade for å samarbeide med. Kontrakten er viktig. Vi har også fått et par andre kontrakter som passer godt til våre kompetanser, sier Hoeck.

Norisol fokuserer på spisskompetanse innen MMO-kontrakter og hook-up. Det har vist seg å gi resultat, og Norisol venter å kunne lande flere avtaler på disse områdene fremover.

Klargjør seg for salg

Eierne av selskapet har vært åpne for et salg av Norisol, og med den gode fremdriften selskapet opplever, er tidspunktet ifølge Hoeck riktig for å selge.

– Det er for tidlig å kunne si hva et salg vil bety for den norske, eller for den sags skyld danske og svenske, avdelingen og alle våre dyktige ansatte. Men vi venter en avklaring innen få måneder, sier han.

– Hvordan ser 2017/2018 ut for Norisol i Norge?

– Fremover ser vi gradvis forbedring for Norisol i Norge. Mye avhenger selvfølgelig av hvordan olje- og gassmarkedet offshore utvikler seg, men med vårt omkostnings- og risikofokus samt våre kompetente ansatte, føler vi oss riktig godt rustet til igjen å bli en lønnsom bedrift, sier Hoeck.