Sp-nestleder Ola Borten Moe vil kutte støtten til Tesla-kjøpere. Han mener ordningen finansierer de rikestes luksusforbruk.  Får Moe gjennomslag, kan bilen bli flere hundre tusen kroner dyrere allerede neste år, skriver DN.