President Lise Lyngnes Randeberg i fagforeningen Tekna mener oppsigelser kan være et bedre virkemiddel enn permitteringer, blant annet på grunn av høye kostnader og at permitteringer gjør det vanskeligere å komme i gang med jobbsøking, skriver DN.