Norges Sjømatråd vil kutte i pengestøtten som de får fra fiskerinæringen. Flere selskaper har de siste årene protestert mot markedsavgiften på sjømat. Nærings- og fiskeridepartementet går inn for å kutte nivået på den, skriver DN.