Volkswagen-konsernet skal benytte to av Siem Car Carriers nye bilskip med LNG-motorer fra 2019. Bilskipene vil erstatte to av ni skip som går på tungolje, skriver TU.