I årets tredje kvartal hadde selskapet et underskudd før skatt på knappe 30 millioner kroner.