Marine Harvest har varslet Mattilsynet om høy dødelighet og sykdom ved settefiskanlegget i Fjæra. Det stod rundt 2 millioner yngel i anlegget, skriver iLaks.