Lundin Petroleum vil bokføre en valutagevinst på 136 millioner dollar i tredje kvartal. Gevinsten har ingen kontantstrømeffekt og vil ikke påvirke selskapets brutto driftsresultat for perioden, skriver E24.