Petroleumstilsynet har gitt Statoil samtykke til boring av fire undersøkelsesbrønner på Johan Sverdrup-feltet, skriver Sysla Offshore. Brønnene skal bores av riggen Deep Sea Atlantic.