I helgen var det flere alvorlige hendelser på Statoil-installasjoner. – Det er for tidlig å være konkret om disse hendelsene, men vi har en stigende bekymring for sikkerhetsnivået, spesielt når det spares og kuttes overalt, sier leder Hilde-Marit Rysst til enerWE.