Dersom batterier settes inn i et typisk offshore forsyningsskip (PSV) og brukes som en delvis erstatning for en hovedmotor i enkelte situasjoner, tar det 1,5 måneder før miljøbelastningen er jevnet ut, skriver TU.