Florøselskapet Nekst søker om 16 utviklingskonsesjoner med en samlet maksimal tillatt biomasse (MTB) på totalt 12.480 tonn. Konseptet som det søkes for er et nedsenkbart oppdrettsanlegg, skriver iLaks.