Fem av disse utførte vedlikehold på en silo ved Stureterminalen i Hordaland. Her  skal det ha samlet seg konsentrasjoner av giftig hydrogensulfid, melder BT.  Årsaken til ulykken er ikke kjent. Politiet oppretter sak.