Til tross for press fra Opec nekter Russland å kutte oljeproduksjonen, skriver Bloomberg. Russland går bare med på å fryse produksjonen på dagens nivå.