– Det er ikke lenger tvil. Rømt oppdrettslaks som gyter med villaks i elvene, vil føre til svakere og mer sårbare bestander, sier Kevin Glover ved Havforskningsinstituttet til DN.