Ifølge Fredrikstad Blad går Kristiansand-reder Einar Rasmussen  inn med 50 millioner kroner i det landbaserte oppdrettsanlegget til Fredrikstad Seafood. En annen shippingfamilie, Wilhelmsen, går samtidig inn med 20 millioner kroner.