Petroleumstilsynet (Ptil) har bestemt seg for å granske brannen i et maskinrom på boreriggen Scarabeo 5 på Njordfeltet 22. november, skriver Aftenbladet. En granskingsgruppe reiser til riggen torsdag.