Tall fra Statistisk Sentralbyrå viser at biltrafikken står for 20 prosent av norske klimagassutslipp. Petroleumsvirksomheten står for 30 prosent av klimautslippene, men er regulert av kvotesystemet i EU og kan ikke påvirkes av statsbudsjettet på samme måte som biltrafikken kan, skriver Aftenbladet.