Da Statoil la frem fjerdekvartalsresultatet, var selskapet langt mer åpent om fremtidige oljepriser og om samlede nedskrivninger. Årsaken til åpenheten er press fra Finanstilsynet, skriver DN.