Ifølge Opecs månedsrapport ventes ikke-Opec-land å produsere 57,74 millioner fat per dag i 2017, noe som er en oppjustering fra forrige måned. Etter dette falt oljeprisen til 50,77 dollar, det laveste nivået siden nyttår, skriver E24.