Mens de fleste store riggaksjer på Oslo Børs har falt betydelig i år, har Odfjell Drilling blitt verdt to milliarder mer, skriver Finansavisen. Selskapets inntekter var i tredje kvartal lavere enn i fjor som følge av mindre aktivitet.