Samlet sett opplevde oljefylkene Hordaland og Rogaland at produksjonsnedgangen stoppet helt opp i de tre månedene fra desember i fjor til januar i år, ifølge Norges Banks nettverksrapport, skriver DN.