Mens Mærsk utad fordømte skroting av skip på stranden i Bangladesh, presset det danske selskapet et tysk rederi til å sende 14 skip til opphugging dit – noe Mærsk tjente på. Det avslører Politiken i samarbeid med Danwatch og dansk TV 2.