Departementet utlyste den 23. konsesjonsrunde i 2015 med 57 blokker og totalt 40 oljeselskaper nominerte blokker til runden. I ettertid har de falt fra en etter en, og ved tildelingen ble kun 10 blokker tildelt, fordelt på kun 13 selskaper og fem operatører, skriver Finansavisen.