Klaveness Ship Holding har hentet beløpet i et nytt usikret obligasjonslån. Provenyet skal benyttes til generelle selskapsformål og refinansiering av Oslo-rederiets eksisterende obligasjonslån, skriver Finansavisen.