Midt-Norsk Havbruk har besluttet å investere i lakseoppdrett på Island, og har via en rettet emisjon gått inn som aksjonær i Fiskeldi Austfjarda HF (Ice Fish Farm) på Island, skriver iLaks.