Konserndirektør for forretningsområdet Bauksitt & Alumina, Alberto Fabrini, fratrer sin stilling i Norsk Hydro med umiddelbar virkning, skriver DN. Fabrini har sittet i selskapets konsernledelse siden 2014.