Verftsgruppen Havyard ønsker å gi seg selv mer armslag i kampen om nye byggekontrakter og skyver forfallet på et obligasjonslån fra 2018 til 2020, skriver Finansavisen. Forslaget skal ha støtte fra obligasjonseierne.