Opec-landenes samlede oljeproduksjon har sunket med én million fat – fra 33,06 millioner til et snitt på 32,06 millioner fat dagen i januar, skriver E24.