Fluctus har inngått en avtale om levering av fôrflåter og utstyr til Firda Seafood verdt inntil 45 millioner kroner, skriver Intrafish.