GC Rieber Shipping og Rasmussengruppen lager et nytt, felleseid selskap (joint venture) som skal levere marine geofysiske tjenester. Det nye selskapet får navnet Shearwater GeoServices, skriver E24.