Total har gjort et nytt gass- og kondensatfunn nordøst for Martin Linge-feltet, skriver Sysla Offshore. Foreløpig beregning av størrelsen på funnet er mellom 2 og 11 millioner standard kubikkmeter utvinnbare oljeekvivalenter, noe som tilsvarer mellom 12,5 og 69 millioner fat.