Næringslivslederne på Vestlandet ser litt mer positivt på framtiden nå enn for fire måneder siden, viser en ny undersøkelse. Samtidig melder de om svakere etterspørsel, men bedre lønnsomhet, ifølge E24.