Farstad Shipping er i mål med restruktureringen. Antallet aksjer i selskapet er nå 4,7 milliarder. Før restruktureringen var antallet aksjer 39 millioner, skriver E24.